سقف نورگیر شیشه ای استیند گلس ولنجک

سقف نورگیر شیشه ای استیند گلس همراه با آب بندی کامل

سقف نورگیر شیشه ای استیند گلس ولنجک. این سقف شیشه ای واقع در منطقه ولنجک تهران، توسط گروه هنری چارسیک طراحی و اجرا گردید. استفاده از شیشه های دست ساز استیند گلس و آب بندی کامل آن در مقابل آب برف و باران، از ویژگی های این سقف است که به صورت فلت (تخت) اجرا گردیده است.

سقف نورگیر شیشه ای استیند گلس ولنجک. نورگیر سقفی لوکس چارسیک

سقف نورگیر شیشه ای استیند گلس ولنجک. نورگیر سقفی لوکس چارسیک

نورگیر سقفی لوکس چارسیک

سقف شیشه ای استین گلس چارسیک

 

سقف شیشه ای استین گلس چارسیک

نورگیر سقفی لاکچری چارسیک

 

سقف نورگیر شیشه ای استیند گلس ولنجک. نورگیر سقفی مدرن چارسیک

 

نورگیر سقفی لوکس

نورگیر سقفی لوکس چارسیک

سقف نورگیر شیشه ای استیند گلس ولنجک. نورگیر سقفی لوکس چارسیک

نورگیر سقفی لوکس چارسیک