دیوارهای شیشه ای رگه دار زعفرانیه

این دیوارهای شیشه ای برای اولین بار در ایران با مشخصات اجرایی منحصر به فرد توسط گروه هنری چارسیک طراحی و اجرا گردید. در این دیوار ها قطعات شیشه ای برش داده شده به صورت عمودی در کنار هم قرار گرفته و در مجموع یک دیوار شیشه ای را تشکیل داده اند. این دیوار تا کنون به صورت افقی به صورت های مختلفی در سطح ایران اجرا شده است. اما گروه هنری چارسیک برای اولین بار حالت عمودی آن را در منطقه زعفرانیه تهران طراحی و اجرا نموده است.

در این دیوارها از انواع تنالیته های رنگی متنوع شیشه استفاده شده است که به صورتی رگه دار در دیوار خودنمایی می کند.

دیوار شیشه ای تزئینی. دیوارهای شیشه ای رگه دار زعفرانیه

پارتیشن شیشه ای تزئینی.دیوارهای شیشه ای رگه دار زعفرانیه

جداکننده شیشه ای آبشاری. دیوارهای شیشه ای رگه دار زعفرانیه

دیوار شیشه ای تزئینی. دیوارهای شیشه ای رگه دار زعفرانیه