آموزش استیندگلس

چارسیک؛ برگزار کننده کلاس های جامع آموزش تکنیک های شیشه

آموزش استین گلاس. در کلاس های آموزشی چارسیک شما با مبانی تئوری و عملی تکنیک های شیشه آشنا می شوید. دو تکنیک استیندگلاس و تیفانی در چارسیک تدریس می شود. هرکدام از این تکنیک ها به صورت جداگانه آموزش داده می شوند. هر دوره آموزشی در ۸ جلسه ۱٫۵ ساعته برگزار می شود. این دوره ها به صورت خصوصی است و هنرجو می تواند زمان کلاس ها را مشخص کرده و با هماهنگی انجام شده با مدرس، در کلاس حضور یابد.

در پایان دوره آموزش استین گلاس از این دوره ها، هنرجو قادر خواهد بود که با استفاده از آموزش های انجام شده و با تمرین و تکرار مستمر، تکنیک را فرا گیرد و ساخت شیشه های دست ساز را آغاز کند.

برای شرکت در کلاس ها با شماره ۰۲۱۷۷۹۵۱۶۹۱ و ۰۹۱۲۷۶۱۷۹۴۵  تماس حاصل فرمایید.

 

موارد درسی کلاس های آموزش استیندگلس عبارتند از:

آشنایی با مبانی تئوری شیشه و نحوه پیدایش و تولید آن – یک جلسه(تئوری)

آشنایی با ابزارها و نحوه برش شیشه – یک جلسه(عملی)

تمرین برش شیشه،آشنایی با متریال های مورد استفاده و شیوه کار با آن ها – یک جلسه(عملی)

آشنایی با طرح های استیندگلاس، انتخاب طرح، انتخاب نوع شیشه ها، و شروع به برش آنها-یک جلسه (عملی)

ادامه برش، آشنایی با شیوه مونتاژ، چیدمان شیشه و شروع به مونتاژ -دو جلسه (عملی)

آشنایی با جوش استیندگلاس و شروع به لحیم کاری-دو جلسه (عملی)

آموزش استیندگلاس تیفانی فیوزگلاس