آموزش تیفانی گلاس
آموزش استین گلاس

آموزش استیندگلاس،تیفانی

چارسیک؛ برگزار کننده کلاس های جامع آموزش تکنیک های شیشه

در کلاس های آموزشی چارسیک شما با مبانی تئوری و عملی تکنیک های شیشه آشنا می شوید. دو تکنیک استیندگلاس و تیفانی در چارسیک تدریس می شود. هرکدام از این تکنیک ها به صورت جداگانه آموزش داده می شوند. هر دوره آموزشی در ۸ جلسه ۱٫۵ ساعته برگزار می شود. این دوره ها به صورت خصوصی است و هنرجو می تواند زمان کلاس ها را مشخص کرده و با هماهنگی انجام شده با مدرس، در کلاس حضور یابد.

در پایان هریک از این دوره ها، هنرجو قادر خواهد بود که با استفاده از آموزش های انجام شده و با تمرین و تکرار مستمر، تکنیک را فرا گیرد و ساخت شیشه های دست ساز را آغاز کند.

برای شرکت در کلاس ها یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۲۱۷۷۹۵۱۶۹۱ و ۰۹۱۲۷۶۱۷۹۴۵  تماس حاصل فرمایید.